Selasa, 28 Januari 2014

PERGINYA SEORANG PAKAR TENUN SABAH

Sulayau adalah kain hasil tenun yang sangat sinonim dengan suku kaum Murut Bookan di Sook, Keningau. Pakaian tradisi ini digunapakai semasa uparaca-upacara tradisi dan juga keramaian bagi kaum tersebut. Tahukah anda? orang yang banyak memainkan peranan untuk menghasilkan produk tersebut adalah seorang tua yang sangat kreatif dan mempunyai daya kreativiti yang tinggi dengan penghasilan motif dan reka corak yang menarik. Kebanyakan motif yang dihasilkan sangat sinonim dengan cara kehidupan dan adat resam kaum itu.

Puan Mampan Ambong adalah seorang penenun yang sangat mahir dan kemahiran beliau telah diiktiraf oleh beberapa badan kerajaan seperti pihak Muzium Sabah. Pihak Kraftangan Malaysia telah meletakkan produk tenun ini sebagai produk kraf warisan yang patut dipulihara dan diwariskan kepada generasi masa kini. Sayangnya dalam usia 80 tahun penenun gigih ini telah pergi meninggalkan kemahiran yang dimiliki untuk diwariskan kepada sanak saudara beliau. Sabah kehilangan tokoh tenun yang sangat kreatif, Namun, hasil tenunan beliau akan terus menjadi produk yang sangat berguna dan bererti dalam kehidupan suku Murut Bookan di Sabah.


Tiada ulasan: